Projekty Unijne


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –
realna odpowiedź na realne potrzeby.


Spółdzielnia nasza zrealizowała projekt inwestycyjny współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej pt:Wzmocnienie konkurencyjności poprzez nowoczesne technologie produkcyjne piekarni Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Węgierskiej Górce.


Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Węgierskiej GórceCelem naszego projektu inwestycyjnego było nabycie urządzeń i maszyn piekarniczych dla podjęcia nowej produkcji, innowacyjnych wyrobów, żywności o przedłużonym terminie przydatności do spożycia oraz dietetycznej. Poprzez zastosowanie przełomowej i odmiennej od dotychczasowej technologii produkcji żywności opartej na światowych tendencjach w biotechnologii piekarnictwa uzyskaliśmy wzrost konkurencyjności regionalnej oraz zatrudnienia.Wartość projektu: 269 370,00 PLN
Wartość dofinansowania: 109 500 PLN„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.”


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ZREALIZOWANO